Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur VNG)

“Els heeft ons secretariaat weer op orde gebracht. Ze stuurde het team aan, bracht advies uit over een vernieuwde organisatiestructuur en regelde een Europese aanbesteding voor secretariële inhuur. We hadden één team van 24 secretaresses die ‘op afroep’ door directies en afdelingen konden worden ingeschakeld. In de praktijk was dat erg ingewikkeld. Els heeft er aparte ‘clubjes’ van gemaakt, waardoor secretaresses en leidinggevenden weer een-op-een samenwerken. Het functioneert nu veel beter. Net zo belangrijk is dat Els de sfeer heeft teruggebracht. De medewerkers zitten weer lekker in hun vel. Dat komt door een combinatie van duidelijkheid scheppen en daadkracht tonen. Dus geen dingen onbesproken laten, verantwoordelijkheden helder afbakenen en over en weer weten wat je van elkaar mag verwachten. Ik vind het extra knap dat Els dit voor elkaar heeft gekregen in een tijd dat iedereen vanuit huis moest werken. Ik kijk met genoegen terug op de samenwerking met Els.”

Een leuke opdracht bij een leuke organisatie Els was van januari 2020 tot mei 2021 werkzaam als interim- en transitiemanager voor het secretariaat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. Ze adviseerde over een nieuwe organisatiestructuur, die vervolgens onder haar leiding is geïmplementeerd. De ondernemingsraad complimenteerde Els na afloop voor de wijze waarop iedereen bij het proces betrokken was.

Pieter Jeroense