Ervaring

Het klikken op de dikgedrukte koppen zorgt er voor dat deze meer informatie tonen.

WERKERVARING

* In dienstverband.

2022 - Vereniging Nederlandse Gemeenten - Realisatie, Den Haag. Organisatie advies

Ondermeer in relatie tot de aanstaande fusie met VNG Naleving en Risicobeheer, adviseren over de inrichting van Officemanagement. Onderdeel daarvan is tevens de organisatie en inrichting van processen en beheersbaarheid van onderlinge Dienstverleningsovereenkomst(en) met VNG Concern.

2021 - 2022. Gemeente Zeist - Interim Manager Begraafplaats en crematorium Zeister Bosrust

Met een fantastische locatie en prima dienstverlening ... 'Een winkel op orde' was de start informatie. De praktijk bleek anders.
Sindsdien in hoog tempo op alle fronten bezig met het bedrijfskundig fundament te leggen onder de organisatie van Zeister Bosrust. Processen, werkwijzen, logistiek organisatorische, facilitaire en bouwkundige zaken, financieel/administratief, control, IT management van de backoffice (zijnde de resp. Gemeentelijke afdelingen) inzichtelijk gemaakt. Een aantal al langlopende bestuurlijk/beleidsmatige onderwerpen afronden en naar College en Raad brengen. Een basis gelegd en eerste stappen gezet naar visie- en beleidsontwikkeling. En niet in de minste plaats het (nu fantastische) team, binnen en buiten op sterkte brengen en nog veel veel meer! Een complexe, omvangrijke, uitdagende en leuke opdracht. Vanaf 15 augustus een warme overdracht naar mijn opvolgster die ik per 5 september mijn sleutels heb overhandigd.

2020 - 2021. Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag. Transitiemanager / Interim Manager Secretariaat

Transitiemanager / Interim management van secretariaat met 24 medewerksters; directiesecretariaat, secretariaat beleid en stafafdelingen, projectassistentes. Tevens: onderzoek, analyse en advies over de organisatiestructuur en implementatie. Nu afwikkeling met o.a. UEA voor secretariële inhuur.

2019 - Raster Groep, Deventer. Adviseur Heroriëntatie Organisatiestructuur

Heroriëntatie organisatiestructuur: Aanbevelingen voor besluitvorming aan Bestuurder.

2017 - 2018. Coöperatie DELA, Interim Manager Crematorium en Begraafplaats Schollevaar Capelle a/d IJssel

Locatieverantwoordelijk team 24 medewerkers, relatie met ondernemers. Letterlijk en figuurlijk opgeruimd, processen gestructureerd, het ‘onzichtbare zichtbaar gemaakt’. A.g.v. wisselend management (zowel kwantiteit als kwaliteit) en daarmee ‘achterstallig onderhoud’ in mensmanagement bleek het team in een burn-out te zijn. De noodzaak van ondersteuning voor het team onder de aandacht gebracht en professionele hulp geactiveerd. Basis gelegd voor adequate opvolging.

2016 - 2017. Diverse individuele (management) coaching en organisatie advies.
2015 - 2016. Stichting SENT (Samen Een Nieuwe Toekomst), Babberich. Organisatie advies en management coaching

SENT begeleidt in kortdurende trajecten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer naar werk.

Organisatie advies en uitvoering ervan, management coaching en begeleiding in- en naar een nieuwe groeifase.

Voor de groeistap waren investeringen nodig. Uiteindelijk bleek er uit fondsen of anderzins onvoldoende financiële middelen beschikbaar te kunnen komen. Tevens bleven de benodigde aantallen deelnemers achter bij de toezegging door gemeenten.

Hierdoor kon de benodigde professionaliseringslag niet worden uitgevoerd en is besloten de bedrijfsactiviteiten te staken.

2015. Fresh Call Teleservice b.v., Giesbeek. Organisatie & Management advies en begeleiding

Een scan van de huidige management en organisatie structuren, procedures, wijze van samenwerking en eventueel andere op de organisatie van invloed zijnde zaken. Praktisch advies 'wat gaat goed, wat kan beter'. 

2014. Cöoperatie DELA Eindhoven. Transitiemanager uitvaartvervoer.

Verantwoordelijk voor het opzetten, kwartier maken en het interim-management van de nieuwe vervoersregio Utrecht-Apeldoorn-Oldenzaal. Aansluitend managementcoaching van de nieuwe teammanager voor die regio. Daarnaast zorgdragen voor het uniformeren en centraliseren van werkprocessen en voor ‘troubleshooting’ bij een aantal managementvraagstukken.

2013 - 2014. Barbara DELA Nijmegen. Interim-directeur.

Verantwoordelijk voor het team uitvaartverzorgers en medewerkers van het uitvaartcentrum. Als gevolg van het vertrek van de vorige directeur was het team (emotioneel) beschadigd. De opdracht was om rust terug te brengen en ‘op de winkel te passen’. Daarnaast de basisprocessen in kaart en op orde gebracht, individuele personen en team(s) ondersteund en begeleid bij het weer in hun kracht komen. Letterlijk en figuurlijk en opgeruimd en schoon schip gemaakt en daarmee een basis gelegd voor veranderingen vanuit de moederorganisatie.

2012 – 2013. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Hoevelaken. Interim-manager secretariaatsbureau.

Inventarisatie ondersteuningsbehoefte (back-)office- en secretariaatswerkzaamheden. Aansluitend voorstel voor herstructurering inclusief implementatie. Tevens reorganisatie aantal aanpalende (werk-)processen.

2008 – 2012. Stichting Mikado (brede welzijnsorganisatie in Duiven en Westervoort). Diverse managementfuncties, lid MT.*

Tijdelijk manager van Ouderenwerk, daarna ook van Peuterspeelzalen, Sociaal Cultureelwerk, Jongerenwerk. Professionalisering van de beheers- en financieel-beleidsmatige aspecten, van beleidsstrategie naar vertaling op de werkvloer (onder meer implementatie productfinanciering, kwaliteitsbeleid, communicatie en pr).

2004 – 2005. Service Center Aegon Pensioen NV (Den Haag). Projectmanagement.

Implementatie wetgeving Gelijke Behandeling Beschikbare Premieregelingen. Aandachtgebieden: vertaling wetgeving naar beleid, uitwerking actuariële aspecten, voorbereiding aanpassing administratieve en ICT-systemen.

2004. Stichting Haagse Nutsscholen (Den Haag). Advisering.

Project voor implementatie van programma voor begeleiding hoogbegaafde kinderen.

2003. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Westland (Poeldijk). Advisering en projectbegeleiding.

Begeleiding (financieel) vooronderzoek potentiële fusie. Fusie is uiteindelijk niet geëffectueerd.

2003. Service Center Aegon Bank NV (Nieuwegein). Interim-manager betalingsverkeer en support.

Herstructurering financiële processen en werkzaamheden (samen met inhoudelijk deskundige operationeel manager). Begonnen met (her-)organisatie en leggen basisstructuren gelegd. Ten behoeve van deze functie intensieve screening in hoogste rating bank- en verzekeringswezen door Cozijnsen Consultancy ondergaan.

2002 – 2003. Spaarbeleg NV (Nieuwegein, dochteronderneming Aegon). Interim-manager logistiek.

Rust en structuur binnen afdeling terugbrengen, doorstart verbeterproject met externe (fullfillment-)partner.

2001 – 2002. Spaarbeleg NV (Nieuwegein, dochteronderneming Aegon). Projectcoördinatie en advisering.

• Projectmanager testorganisatie. Doelstelling project flEUR: vlekkeloze overgang (financiële) processen en systemen van gulden naar euro. Acceptatie- en integratietesten liepen niet volgens verwachting. Binnen twee weken situatie hersteld. Management benodigde werkzaamheden en organisatie. Planningen gehaald, project met gewenst resultaat afgesloten.

• Coördinatie en advisering projecten. Gedurende drie maanden vier interne projecten begeleidt naar goede onderlinge coördinatie en afstemming. Hierdoor werd overall planning inzichtelijk. Tevens werkwijze vergaderingen en besluitvorming gestructureerd en geprofessionaliseerd.

• Advisering beleidsadvies. In opdracht van directie en managementteam beleidsadvies uitgebracht over professionalisering en implementatie van projectmatig werken.

2000 – 2001. KPN Telecom, Den Haag (productie-eenheid werkplekdiensten, circa 1500 medewerkers). Interim secretaris van de directie / Advisering en procesbegeleiding.

Als secretaris de directie geadviseerd over verbeteren werkwijze en communicatie in MT-vergaderingen en communicatie van besluiten naar organisatie. Additioneel personele en operationele organisatie van cluster communicatie gestabiliseerd en verdere professionalisering voorbereid.

1999 – 2000. KPN Telecom, Den Haag. Advisering/begeleiding communicatie.

Project implementatie software ter ondersteuning/structurering van verkoopproces (Aurum Sales Trak/BaaN). Advisering communicatietraject (intern/extern) voor circar 1600 eindgebruikers en additioneel betrokkenen. Begeleiding/management van daarvoor benodigde werkzaamheden.

1998 – 1999. Nationaal Spaarfonds, Rijswijk (dochteronderneming Delta Lloyd Amsterdam). Projectmanager

Opzetten en implementeren bancaire organisatie voor nieuw laagdrempelig spaarproduct. Initiëren, coördineren, plannen, managen en realiseren van activiteiten en werkzaamheden tussen Delta Lloyd (holding), Delta Lloyd Bank (back-office) en Nationaal Spaarfonds (front-office). Aandachtsgebieden: informatie infrastructuur en systemen, marketing, personeel, administratieve organisatie- en juridische aspecten, financiële organisatie en treasury. Projectteam met vijf projectleiders en werkgroepen. Project volgens planning en binnen gestelde doelen opgeleverd.

1998. Delta Lloyd, Amsterdam. Advisering.

Als businessarchitect betrokken bij opzetten en ontwikkelen bedrijfsplan voor (virtueel) Bancair Facilitair Centrum. Specifiek voor ontwikkeling marketing- en communicatievisie en -beleid en betrekken/activeren van relevante Delta Lloyd-bedrijfseenheden.

1998. Delta Lloyd Bank, Amsterdam. Advisering.

Ontwikkeling en implementatie intern communicatiemedium als onderdeel van communicatiebeleid.

1997 – 1998. Haagsche Tramweg Maatschappij, Den Haag (circa 1800 medewerkers). Advisering.

Advisering en uitvoering intern communicatieplan bij installatie nieuwe telefooncentrale. Motivatie en stimuleren gebruikers. Verbeteren imago afdeling faciliteiten.

1998. Haagsche Tramweg Maatschappij, Den Haag. Coaching.

Coaching lid MT ter verbetering managementstijl, persoonlijke communicatie en imagoaspecten.

1997. DEROO interim, Den Haag (bureau voor interim management). Advisering.

Adviesopdracht marktbenadering, ontwikkeling marketingplan en commerciële concepten.

1997. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Den Haag. Interim-sectiehoofd communicatie.

Ziekteopvang en daarbij stabiliseren afdeling en begeleiden budgettering/jaarplantraject.

1996 – 1997. Rabobank Nederland (Utrecht, afdeling coöperatie en corporate communicatie). Advisering en interim-management.

Advisering en organisatie project 100 jaar Rabobank. Interim-projectmanagement ‘Samenspel Ondersteunings Team’: implementatie en structurering van programmaorganisatie en planning, financieel- en personeel management.

1996. Van Sluis Communicatie BV, Amsterdam. Interim-manager.

Als interim-manager aangesteld om nieuw kantoor in Den Haag mede op te zetten. Tevens waarnemend (intern) projectleider voor communicatieproject landelijke introductie Chipknip.

1995 – 1996. Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag. Interim-manager communicatie.

Reorganisatie afdeling communicatie (circa 22 medewerkers) en in gang zetten vernieuwingsprocessen: onder andere corporate programma, huisstijl, magazines, bedrijfskleding, marketing en communicatiedenken. Ervaring met ‘spanningsveld’ van werken in organisatie met vrijwilligers, bestuurders en beroepskrachten.

1989 – 1993. Logistics Data Systems (onderdeel AC Nielsen) - Directeur / manager Benelux.*

Manager Nederland, later directeur/manager Benelux. Geautomatiseerd schapmanagement voor retailers en producenten. Opzet en uitbouw Nederlandse en daarna Benelux-organisatie.

1987 – 1989. Bull Nederland, IT-producent en –leverancier - Sales Representative.*

Sales Representative mainframe systems groothandel food.

1986 – 1987. Hostess Service Product Promotie - Plaatvervangend directeur.*

Dienstverlening voor productpromotie. Plaatsvervangend directeur.

1981 – 1986. Van Hecke Catering (nu Sodexo) - Sales / District manager.*

Cateringmanager, districtmanager, sales representative.

1980 – 1981. Bethel Ziekenhuis (Reinier de Graaf Gasthuis).*

Na managementstage contractverlenging als assistent hoofd civiele dienst.

Ik heb gedurende de jaren tevens opdrachten uitgevoerd voor: AMOO & Partners, Adviesbureau voor Mens en Organisatie in Ontwikkeling (Amersfoort).Giotto Cultuurprojecten (Den Haag).Stichting Ambulatorium Poeldijk (onderdeel Stichting Katholiek Primair Onderwijs Westland). Compass.TDI Mediamax Buitenreclame BV (Amsterdam). Advisering.Bureau voor Industriële Eigendom, Rijswijk (onderdeel ministerie van Economische Zaken).Mountain View, Maassluis.Alpha Search BV, Bunnik.Rutte Trade CommunicationsProdetis BV, Hoevelaken (softwareontwikkelaar).

BESTUURS- EN MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES

2016 - heden. Lid Matchgroep De Liemers Uitdaging

2016 - Secretaris Bestuur Stichting SENT (Babberich)

2015 - januari 2016. (tijdelijk toegevoegd) lid Raad van Toezicht Kulturhus de Borg Babberich

2010 – 2014. Secretaris Dorpsraad Babberich

2009 – 2011. Lid deelraad Liemers College Vestersbos (Zevenaar)

2009 – 2011. Voorzitter ouderraad Liemers College Vesterbos (Zevenaar).

1998 – 2003. Secretaris Holland Beach Soccer Foundation.

1998 – 2001. Secretaris Hoofdbestuur Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

1998 – 2001. Secretaris Haagsche Ondernemers Sociëteit.

1979 – 1981. Voorzitter studentenraad Hogere Hotelschool (Den Haag).

1979 – 1979. Penningmeester studentenroeivereniging Proteus Eretes (Delft).

OPLEIDINGEN

1986 – 1987. NIMA-A en –B (marketing).

2003 - 2007. Opleiding holistisch coach / therapeut (Ananta - Amersfoort).

1978 – 1981. Hogere Hotelschool (Den Haag).

- Afstudeerrichting Fnancieel-Economisch

- Afstudeerscriptie ‘Energiebesparing in de horeca’

- Managementstage Bethel Ziekenhuis Delft.

1976 – 1978. Nederlands Recht (Universiteit Rotterdam en Leiden).

1970 – 1976. VWO (Sint Stanislascollege Delft).

Verder:

De creatieve kracht van beelddenken.  / Begeleiding (hoog-)begaafde kinderen.

Diverse management-, commerciële-, informatica-, hardware- en (toepassings-)softwaretrainingen.

Het klikken op de dikgedrukte koppen zorgt er voor dat deze meer informatie tonen.

Els Wilmer