Jolanda Knorren (directeur-bestuurder Mikado)

“Els Wilmer is duidelijk, concreet en daadkrachtig. Ze doet wat ze zegt en ze is in staat om duidelijkheid te scheppen in complexe situaties. Vanuit een helikopterview zet Els nieuwe ontwikkelingen op de rit en legt ze verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Een groot pluspunt is dat ze dit doet op basis van een positief mensbeeld. Ze laat medewerkers op alle niveaus hun eigen kracht (her-)ontdekken. Dit zorgt voor extra draagvlak bij organisatieveranderingen.”

Els werkte in de periode 2008-2012 voor welzijnsorganisatie Mikado (gemeenten Duiven en Westervoort). In diverse managementfuncties was zij verantwoordelijk voor het structureren en professionaliseren van de organisatie op beheers- en financieel gebied. Daarnaast hield Els zich bezig met het implementeren van beleid (o.a. productfinanciering), klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken en communicatie en pr. De functie kwam door bezuinigingen te vervallen.

Jolanda Knorren