Jan Willem van Beek (directeur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)

“Ik werk zelf met hart en ziel. Dan is het heel prettig als een ander dat ook doet. Dat heb ik ervaren met Els Wilmer. Dat plezier in haar werk straalt ze in alle opzichten uit. Haar grote kracht ligt op het gebied van veranderingsprocessen en organiseren. Daar heeft ze absoluut feeling voor. Behalve dat ze zelf het goede voorbeeld stelt, heeft ze een antenne voor de beleving van de mensen die bij zo’n proces betrokken zijn. Daarbij is Els heel loyaal, maar kan ze binnenskamers zeer openhartig zijn over dingen die volgens haar anders en beter moeten. Dat maakt haar een waardevol klankbord voor opdrachtgevers.”

Els was van juni 2012 tot en met mei 2013 interim-manager van het secretariaatsbureau van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in Hoevelaken. Haar werkzaamheden bestonden onder andere uit het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte van de (back-)office- en secretariaatswerkzaamheden. Aansluitend heeft ze een plan gemaakt voor de herstructurering van deze werkzaamheden en de implementatie van dat plan. Tevens heeft Els zich beziggehouden met de reorganisatie van een aantal aanpalende werkprocessen.

Jan Willem van Beek